Novosti in obvestila

28feb

Potek tehničnega pregleda in registracije vozil

Potek tehničnega pregleda in registracije vozil

Spoštovani,

Želeli bi vas opomniti na pomembnost pravočasne izvedbe tehničnega pregleda in registracije vozil ter podaljšanja zavarovanja, za vozila, ki so v poslovnem najemu.

Skladno z obstoječo zakonodajo se prvi tehnični pregled in registracija vozila izvede:

Eno leto po prvi registraciji za vozila, ki so homologirana kot lahka tovorna vozila (katerih največja tehnično dovoljena masa ne presega 3.500 kg) ter štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila.

Družba ALD Automotive d.o.o. kot lastnik vozila le-tega registrira ob pričetku najemnega obdobja in ga takrat tudi zavaruje.

Kot najemnik ste, v skladu s točko 8.1. splošnih pogojev poslovanja družbe ALD Automotive d.o.o., dolžni poskrbeti za to, da je vozilo registrirano (da je opravljen tehnični pregled in je vozilo zavarovano) ves čas trajanja najema, do vrnitve vozila družbi ALD Automotive d.o.o. Novo registracijo vozila morate opraviti najkasneje do dneva izteka obstoječe registracije vozila.

Kot najemodajalec vam pravočasno posredujemo pooblastilo in druge listine, ki bi jih morebiti potrebovali za registracijo posameznega vozila.

Z namenom pravočasne in brezhibne izvedbe potrebnih aktivnosti, vam bomo, kot upravljavcu voznega parka, 30 dni pred iztekom registracije posredovali sporočilo, v katerem vas obveščamo o izteku ter vam hkrati posredujemo potrebno dokumentacijo.

10 dni pred navedenim datumom vam bomo ponovno posredovali sporočilo, vljudni opomnik, kjer vas bomo spomnili na prihajajočo aktivnost.

Naprošamo vas, da ste še posebej pozorni na tovrstna sporočila in jih z vso odgovornostjo obravnavate.

Če bi prekrškovni organ, zaradi neregistriranega in/ali nezavarovanega vozila, kot posledice opustitve vaših obveznosti, izdal odločbo o prekršku družbi ALD Automotive d.o.o. ali njeni odgovorni osebi, bo družba ALD Automotive d.o.o. ta dva zneska primorana zaračunati vam kot najemniku, skladno s 25. čl. Zakona o motornih vozilih, ki določa, da morajo biti vozila v cestnem prometu registrirana. Neupoštevanje pravil o registraciji vozila je prekršek, za katerega se kaznujejo:

 

  1. voznik, ki se kaznuje z globo 500,00 EUR, če v prometu uporablja vozilo, ki ni registrirano,
  2. pravna oseba, ki se kaznuje z globo 5.000,00 EUR, če dopusti, da se v prometu uporablja njeno neregistrirano vozilo ali neregistrirano vozilo, ki ga najema,
  3. odgovorna oseba pravne osebe, ki se kaznuje z globo 500,00 EUR, če ne stori vsega potrebnega, da bi pravna oseba iz točke 2 pravočasno registrirala vozilo, ki je udeleženo v cestnem prometu. Pri tem je dokazno breme, da je odgovorna oseba naredila vse, kar je bilo v njeni moči, na strani te odgovorne osebe. To pomeni, da mora ta odgovorna oseba v postopku o prekršku dokazati, da je storila vse, kar je lahko, da bi bilo vozilo pravočasno registrirano, pa vseeno ni bilo.

V zvezi z vprašanjem odgovorne osebe je potrebno dodatno upoštevati naslednje pravilo: če ima pravna oseba v registru AJPEs vpisanih več oseb kot vodstvene osebe, se pravi če ima v registru vpisanih več oseb, ki so bodisi direktorji bodisi prokuristi (velja torej tako za direktorje kot tudi za prokuriste, ne glede na to, ali pravno osebo zastopajo samostojno ali skupno), je za prekršek odgovoren vsak član posebej, razen če dokaže, da je bila ta odgovornost s pravnim aktom naložena le posameznim članom ali ožji skupini članov. To pomeni, da bo prekrškovni organ za prekršek obtožil eno od oseb vpisanih v register AJPEs, ponavadi kar prvo s seznama AJPEs.

 

Če bi prekrškovni organ, zaradi neregistriranega in/ali nezavarovanega vozila, kot posledice opustitve vaših obveznosti, izdal odločbo o prekršku družbi ALD Automotive d.o.o. ali njeni odgovorni osebi, bo družba ALD Automotive d.o.o. ta dva zneska primorana zaračunati vam kot najemniku.

 

Nadalje vas obveščamo, da si družba ALD Automotive d.o.o. pridržuje pravico do povračila celotne škode od vas kot uporabnika vozila, v primeru ko zavarovalnica zaradi neregistriranega in/ali nezavarovanega vozila odkloni izplačilo škode po polici obveznega ali kasko zavarovanja.

 

Lep pozdrav,

 

ALD Automotive

Pokličite nas
01 300 78 20