Gorivo

Z nami ste v gibanju.
Kjerkoli že ste.

Za plačevanje goriva lahko uporabljate kartici MAGNA in OMV, s katerima gorivo na poti natočite brez gotovine. Po potrebi lahko plačate tudi ostale dobrine, vezane na vozilo. ALD Automotive v vašem imenu poskrbi za plačilo in administracijo kartic.

Kupljeni izdelki in druge storitve se obračunavajo konec vsakega meseca. Na podrobnem izpisku je razvidno kje, kdaj in koliko je bilo porabljeno za posamezno vozilo.

Izkoristite številne prednosti:

  • Administrativna podpora: ALD Automotive izvaja vse formalnosti, ki se nanašajo na naročanje in zamenjavo kartic za gorivo.
  • Enostavnost upravljanja: Vse transakcije točenja goriva so zabeležene na mesečnem računu, neodvisno od ponudnika.
  • Fleksibilnost: Vi določate obseg uporabe vaše kartice za gorivo (plačevanje cestnin, pranje vozila in druge storitve).
  • Varnost: Vsaka kartica ima lastno PIN kodo. Izgubljene ali ukradene kartice se nemudoma blokirajo, izdamo pa vam novo kartico.
  • Nadzor: Zbirni mesečni račun vam omogoča učinkovito spremljanje vseh storitev ter hitro odkrivanje kakršnihkoli nepravilnosti. Nadzor porabe goriva za vsako vozilo je povsem enostaven.

Kontaktirajte nas za več informacij.

Pokličite nas
01 300 78 20