Osnove elektrifikacije

Osnovna strategija CO₂

Vaše podjetje se je odločilo za uvedbo programa zmanjševanja izpustov CO₂, vi pa ste kot vodja voznega parka dobili precej zahtevno nalogo, da ga uresničite. V nadaljevanju vam predstavljamo preizkušene strategije, ki vam bodo ta proces olajšale. Ta navodila vam lahko predstavljajo usmeritve za nadaljnjo pot, saj temeljijo na izkušnjah upravljavcev voznih parkov, ki so se že lotili elektrifikacije.

  • Začetek

Prvi korak je temeljita seznanitev z dolgoročnimi cilji vašega podjetja. Kakšni so cilji za zmanjšanje emisij ogljika in kako jih boste merili? Koliko električnih vozil že imate v vašem voznem parku in koliko jih boste najverjetneje še imeli v prihodnosti? Ali je kilometrina optimizirana in kako? Ko boste dobili celotno sliko, bo načrtovanje vaše strategije manj zapleteno.

  • Ustvarite si širšo sliko

Za začetek je dobro narediti korak nazaj in si ogledati, kaj se dogaja v širšem prometnem kontekstu z vidika zakonodaje, obdavčitve in spodbud – dejavnikov, na katere nimate vpliva. Ti se med državami zelo razlikujejo. V najbolj razvitih državah (v smislu prehoda na bolj zeleno gospodarstvo) se že uvajajo predpisi za krepitev ogljične nevtralnosti do leta 2025 in omejevanje uporabe konvencionalnih vozil, s predvideno prepovedjo vozil na dizelsko gorivo in posledično visokimi kaznimi. Zaradi vsega tega so proizvajalci pod pritiskom, da zmanjšajo lastne emisije CO₂, v nekaterih primerih tudi do 55 % do leta 2030, saj bi v nasprotnem primeru kazni lahko znašale tudi do ene milijarde evrov. Medtem pa se raziskave izboljšujejo, povečuje se razvoj zelene industrije, pojavljajo se tudi učinkovitejši modeli. V tem kontekstu se bo spremenila delovna praksa, ki se bo opirala na vse kompleksnejše tehnologije, sčasoma se bo prilagodilo tudi vedenje zaposlenih, saj se bo uveljavilo zavedanje, kot sta npr. konkretnejša skrb za okolje in večja želja po učinkovitosti, prilagodljivosti in izbiri – zagon, katerega moč je pandemija seveda še okrepila.

  • Postavite temelje

Zdaj, ko se v celoti zavedate ciljev vašega podjetja in širšega konteksta, v katerem poslujete, je pomembno, da si ustvarite jasno sliko o tem, kje se vaše podjetje trenutno nahaja, da določite merila, na podlagi katerih je mogoče jasno meriti prihodnji napredek.

Potrebovali boste podroben pregled vašega trenutnega voznega parka, da boste lahko naredili teoretično oceno in zbrali pretekle podatke ter tako dobili jasnejšo sliko o vaši trenutni ravni emisij CO₂. Obenem boste morali pretvoriti pretekle podatke iz starejšega modela standardizacije v industriji (NEDC) v WLTP, kartirati emisije po regijah ali območjih in določiti realne možnosti za zmanjšanje glede na zrelost vaše države.

  • Opredelite svoje možnosti 

Logični naslednji korak je določitev manevrskega prostora, saj je upravljanje sprememb zapleten proces. Kakšno je trenutno vedenje uporabnikov vozilin kakšna je uporaba vozil? Ali bo delo od doma vplivalo na zahteve glede mobilnosti? Kakšno je stanje infrastrukture z vidika polnjenja električnih vozil doma ali v službi? Ali je mogoče preklopiti pogonske sklope z dizelskih ali bencinskih na električne ali hibridne? Ali je mogoče izbrati učinkovitejše modele? Ali je mogoče omejiti velikost voznega parka, velikost vozil ali del vaših vozil za prehod na električna vozila? Koliko prostora je za izvajanje delavnic ekološke vožnje za namen ozaveščanja in usposabljanja? Ali bi morala biti alternativna mobilnost, kot so kolesa, souporaba avtomobila ali proračuni za mobilnost, vključena v Pravilnik o uporabi vozil? Ali imate podporo kadrovske službe pri zavzemanju za ozaveščanje in posledično spremembo navad?

  • Določite strategijo

Razmislite o možnostih različnih scenarijev glede na zrelost in cilje vaše države. Preizkusite konservativne, zmerne in progresivne modele, da vidite, kakšne rezultate lahko dosežete z vsakim od njih. Pogovorite se s kadrovsko službo, nabavnim oddelkom in finančno službo o svojih pričakovanjih in o tem, ali so v skladu z njihovimi cilji. Predvsem pa določite glavne KPI-je (ključne kazalnike uspešnosti), s katerimi boste merili napredek glede na začetno stanje. Roki so lahko seveda različni, vendar je strategija pomembna ne glede na časovni okvir.

  • Vključite uporabnike vozil vašega voznega parka

Za uspeh vaše strategije je potrebno vključiti uporabnike vozil. To bo zajemalo zdravo stopnjo komunikacije o prihajajočih spremembah, odgovarjanje na vsa vprašanja in blažitev strahov. Še pomembneje pa je, da boste morali uporabnike vozil izobraziti in jih vključiti v proces. Za lažji prehod so bistvenega pomena treningi in testne vožnje električnih vozil. Da jih spodbudite, jih seznanite s prednostmi vožnje z električnimi vozili; to prikažite kot priložnost za vožnjo z vozili, ki jih je zabavno upravljati ter so boljša tako za zmanjšanje njihovega stresa kot tudi za naš planet. Vse to bo prispevalo k ustvarjanju pozitivnega mnenja.

  • Spremljajte napredek

Zadnji korak na tej poti zajema redno spremljanje vašega napredka skozi določene KPI-je. To bo vključevalo redno revidiranje vaše strategije, da zagotovite njeno ustreznost, doseganje želenih rezultatov in prilagajanje po potrebi (vsaj enkrat letno). Ne pozabite, da gradimo nove strategije v času, ko se tudi sam trg hitro razvija. Kar velja v letu 2021, ne bo nujno tudi v letu 2023, vendar moramo kar najbolje izkoristiti informacije, ki so nam na voljo danes.

 

Upamo, da bo ta pregled korakov, potrebnih za prehod, zmanjšal vaš strah pred spremembami in vam ponudil nekaj napotkov, kako začeti ta proces in ga izvajati v vašem podjetju.

Pokličite nas
01 300 78 20