Prednosti za podjetja

Zakaj je poslovni najem prava izbira?

Vse prednosti Poslovnega najema s celovitimi storitvami (Full Service Leasinga) so vam že znane, za odgovor na zastavljeno vprašanje pa je dovolj prišteti še ostale številne prednosti električnih vozil:

Družbeno odgovorno poslovanje (DOP)

Družbena odgovornost je poslovni imperativ, vendar pa veliko prepreko trajnostni strategiji predstavlja vozni park, ki sestoji iz konvencionalnih motornih vozil. Sprejemanje DOP-a pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za povečanje pozitivnega vpliva na družbeno in ekonomsko situacijo. Z elektrifikacijo voznega parka podjetje zagotovo prispeva k povečanju pozitivnega vpliva na mikro in makro klimo.

Neposreden vpliv na okolje

Klasična vozila zaradi porabe fosilnih goriv, katera ima za posledico emisije CO2, negativno vplivajo na okolje. Konvencionalna vozila (vozila z motorji na notranje izgorevanje) kot posledico uporabe fosilnih goriv proizvedejo CO2 – ogljkikov dioksid, ki negativno vpliva na okolje. Ker električna vozila omogočajo zmanjšanje emisij CO2 za 40% (upoštevaje celoten proces, od izdelave vozila in baterije, do recikliranja, porabe energije in skladiščenja le-te), ni dvoma, da imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravega planeta.

Stroškovna učinkovitost električnega voznega parka

Finančne prednosti za podjetja, ki preidejo na električni vozni park, se načeloma realiziraju v smislu zmanjšanja stroška za energijo in, s perspektive uporabnikov, zmanjšane bonitete za vozilo. Električna energija, v primerjavi z energijo iz fosilnih goriv,  prinaša bolj zeleno in ugodnejšo mobilnost.

Možnost lastne polnilne infrastrukture

Pomanjkanje rešitev za polnjenje električnih vozil je še pred kratkim predstavljalo največjo prepreko pri odločitvi za prehod na električna vozila. Ker število javnih polnilnic iz dnevna v dan narašča, možnosti za hišne  polnilne postaje ali inštalacijo lastne polnilnice na lokaciji podjetja pa so vse bolj dostopne, realnih ovir tako rekoč ni več.  

Širok razpon možnosti

Število znamk in modelov iz leta v leto narašča. Vsi veliki proizvajalci želijo čim prej postati del električnega trga, saj predvidevanja kažejo, da bo do leta 2050 na cestah dve tretjini vseh vozil predstavljala električna vozila.

Pokličite nas
01 300 78 20