DRUŽBENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Odgovornost do uporabnikov, klientov in zaposlenih

Družbena odgovornost sodi med bistvene prioritete ALD Automotive ter je vgrajena v kulturo in je jasna demonstracija naših osnovnih vrednosti - timski duh, predanost, odgovornost in inovativnost. 

Odgovorni smo do naših strank in zaposlenih in družbe na splošno. Z uspešnim poslovanjem prispevamo h gospodarskemu razvoju, hkrati pa izboljšujemo kakovost življenja naših zaposlenih in njihovih družin, skupnosti in celotne družbe. 

Naši strokovni in pridni zaposleni so osredotočeni na doseganje ciljev in rezultatov in to so osnove našega uspeha. Skupaj gradimo timski duh in dosegamo rezultate. Kot delodajalec si prizadevamo za povečanje zaposlenosti in izboljšanje delovnih pogojev in zadovoljstva zaposlenih. Podpiramo jih s ciljem pospeševanja njihovih znanj in veščin in spodbujamo raznolikost in izboljšujemo delovne pogoje.  

Usklajeni smo z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in gradimo dolgoročne odnose z našimi dobavitelji in kupci. 

Nenehno skrbimo za potrebe in pričakovanja kupcev in uporabnikov, za komunikacijo pa uporabljamo inovativna orodja in aplikacije. Upravljavcem voznih parkov omogočamo stalen in transparenten dostop do informacij o voznem parku preko portalov in aplikacij. 

S podrobnimi analizami se odločamo za najkakovostnejše opcije in kreiramo individualizirane rešitve za vaš vozni park. 

Redno izvajamo letne raziskave o zadovoljstvu uporabnikov in ankete o zadovoljstvu samih voznikov z vsako posamezno opravljeno storitvijo. Na podlagi povratnih informacij izvajamo razne aktivnosti za izboljšanje naše storitve. 

Z nasveti za varno vožnjo poskušamo vplivati na povečanje varnosti v cestnem prometu in zmanjšanje emisij CO2 v okolje. Zavedamo se pomena zmanjšanja porabe naravnih virov in proizvodnje odpadkov. 

Poleg naših poslovnih partnerjev in zaposlenih spremljamo tudi potrebe znotraj skupnosti ali družbe, na podlagi katerih razvijamo humanitarne, solidarne ali sponzorske pobude.

Pokličite nas
01 300 78 20